Ride4Kika 2020 Regels & Richtlijnen

Regels en Richtlijnen..!

Om de Ride4KiKa goed te laten verlopen moeten een paar regels en richtlijnen gehandhaafd worden. Hieronder wordt beschreven wat de regels zijn. Indien je wilt meedoen aan de Ride4KiKa heb je je aan deze regels en richtlijnen te houden. Dit is puur voor onze veiligheid en de veiligheid van de mensen om ons heen.

Op de startlocatie van de Ride4KiKa zal er uiteraard nog korte briefing plaatsvinden!

– Tijdens de Ride4KiKa is iedereen verantwoordelijk voor zichzelf.
De organisatie kan NIET aansprakelijk worden gesteld in geval van ongevallen, schade, boetes, etc.

Zodra je aan de Ride4KiKa meedoet ga je automatisch akkoord met deze
voorwaarden.

– Wij rijden in baksteenformatie. Dit houdt in dat de eerste rijder achter de Roadcaptain rechts op de rijbaan rijdt, de rijder erachter zal links op de rijbaan rijden. Enzovoorts. Dit is het veiligst en hierdoor is er een duidelijk overzicht voor de Roadcaptain en achterrijder. De achterrijder rijdt in het midden van de weg waardoor hij tussen de groep kan kijken. Hiernaast kan de Roadcaptain dus ook oogcontact houden met de achterrijder. Houdt hier rekening mee! Dit geldt continue tijdens de rit TENZIJ hier het handsignaal wordt gegeven dat er achter elkaar wordt gereden.

– Indien er problemen zijn die voor de rit bekend zijn, geef dit tijdig aan bij de organisatie, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Ook als je eerder stopt met de rit. Wij houden namelijk in de gaten of wij compleet zijn.

– Blijf bij elkaar op veilige afstand, maar laat geen grote gaten vallen en probeer elkaar in het zicht te houden.

– Bij rotondes en verkeerslichten worden er Roadblockers en/of Verkeersregelaars (VKRs) ingezet. Dit houdt in dat zij indien dit veilig kan, de rotonde en/of kruisingen zullen blokkeren waardoor de groep er veilig doorheen kan. Deze Roadblockers en Verkeersregelaars zijn al gebrieft en getraind!

– Kom met een volle tank bij de verzamelplaats. Bij binnenkomst in Huizen vanaf de A27 kan je aftanken bij de Shell aan de Bovenmaatweg. Vanaf de A1 kan je aftanken bij de Esso op de Ambachtsweg. Onderweg tanken is niet nodig aangezien de rit in totaal 110 Km. is.

– Aanwijzingen van de organisatie en VKRs moeten ten alle tijden opgevolgd worden.

– Tijdens de Ride4KiKa zullen wij ons aan de normale verkeersregels houden.

– Stunten (Wheelies, Stoppies, Burnouts etc.) wordt niet geaccepteerd, houdt je gewoon aan de verkeersregels. Bij constatering hiervan, zal je de aanwijzigingen van de organisatie moeten opvolgen.

– Houdt je aan de maximum toegestane snelheid.

– De Roadcaptain rijdt ten alle tijden voor de groep. Deze heeft de route en communicatiemiddelen. Haal deze dan ook niet in. Indien je deze inhaalt en hierdoor de groep uit het oog verliest, is het je eigen verantwoordelijkheid. Haal de Roadcaptain NIET in!

– Bij iedere rit is er een achterrijder. Deze is ten alle tijden de laatste rijder van de groep. Bij problemen zal deze rijder de Roadcaptain contacten en een oplossing zoeken.

– Rijders met weinig vermogen of ervaring raden wij aan voorin de groep te rijden. Hier rijdt men het rustigst.

– Wij gaan respectvol met elkaar en anderen om! Zorg dat je op de pauzelocatie geen overlast bezorgt. Wij willen niet bestempeld worden.

– Wij houden met iedere rijder rekening. Dit betekent dus dat als er iets gebeurd onderweg, iemand van de organisatie komt peilen wat de situatie is.

-Bij dringende zaken (denk aan ongeval, rijder met pech, onwel wording) is het de bedoeling dat iemand de Roadcaptain op de hoogte stelt. De organisatie heeft namelijk continue contact met elkaar.

– Gebruik tijdens de Ride4KiKa zoveel mogelijk je richtingaanwijzers. Dit zal voor de Roadcaptain ook de manier zijn om richting aan te geven.

– Tijdens de Ride4KiKa wordt door de Roadcaptain handsignalen gegeven. Volg deze handsignalen op, en kopieer ze zodat de rijder achter jouw ook weet wat er gaande is.

Mensen, indien je meerijdt in de Ride4KiKa, houdt je dan aan deze regels a.u.b.

Het Ride4KiKa Team.

Toevoeging: De Hulpdiensten, Blockers en Verkeersregelaars zijn de enige uitzondering die WEL de Roadcaptain mogen inhalen.

Ook het verzoek of een ieder in zijn spiegels wil kijken tijdens de rit aangezien de Blockers/Verkeersregelaars de stoet zullen gaan inhalen, het zou fijn zijn als daar rekening mee gehouden wordt en de VKR’s er evt tussen laat.

Bedankt!